TUOTTEET >PALVELUTAJANKOHTAISTAWORKSPACEPROMOSHOPLÄHETÄ KYSELYINFOUUTTA!
0
Tarvitsetko apua tuotteiden etsimisessä?  |  Tarjouspyynnöt ja kyselyt
 
 Olet tässä: Liikelahjat > Rekisteriseloste
väliviiva

AsiakasrekisteriHenkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterin nimi

Talenco Trading Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Talenco Trading Oy
PL 38
00811 HELSINKI
Y-tunnus 1092496-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan von Heiroth
Puhelin virka-aikana: 0207 401 400
Sähköposti: info@talenco.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, useimmiten henkilön edustamaan yritykseen tai työntantajaan. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
WWW-osoite
Puhelinnumerot
Postitus-, toimitus- ja laskutusosoitteet
Sukupuoli
Kieli
Asiakashistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan (itsensä, yrityksensä tai työnantajansa puolesta) Talenco Trading Oy:lle tai sen kanssa franchising-suhteessa olevalle yritykselle jättämä tarjouspyyntö, kysely tai tilaus, jonka yhteydessä asiakas ilmoittanut tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietojen haun ja käsittelyn mahdollistavat käyttöoikeudet ovat vain niitä työtehtäviinsä tarvitsevilla työntekijöillä.

Palvelin ja tietokanta on suojattu asianmukaisesti. Palvelimen ja tietokannan teknisestä ylläpidosta ja suojauksesta vastaa Kryptoniitti Avoin Yhtiö (Y-tunnus 1911852-7).

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

väliviiva